عنوان طرح : غزال - بسته شماره ی دو

قیمت ها به تومان می باشد.
سرعت: 1Mbps ترافیک داخلی : 240 گیگابایت ترافیک خارجی : 60 گیگابایت اقساط ماهانه : 20,000 پیش پرداخت : 0

مدت قرارداد یکساله می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق تماس با 2020 و مراکز امور مشترکین امکان پذیر می باشد.- ارائه سرعت 4 برابر-افزایش به FUP جدید - 50 درصد تخفیف در قیمت - 100 تا 270 درصد تخفیف در ترافیک سرویس
جهت بررسی پوشش خدمات +ADSL2 در منطقه خود تلفن ثابت خود را وارد نمایید
وب مک طراحی سایت در مشهد بهینه سازی سایت در مشهد