عنوان طرح : غزال وفاداری - بسته شماره ی دو

قیمت ها به تومان می باشد.
سرعت: 2Mbps ترافیک داخلی : 160 گیگابایت ترافیک خارجی : 40 گیگابایت اقساط ماهانه : 16,500 پیش پرداخت : 0

مدت قرارداد یکساله می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق تماس با 2020 و مراکز امور مشترکین امکان پذیر می باشد.- 25 تا 40 درصدتخفیف در قیمت - به ازاء خرید هر 3 ماه سرویس یکماه سرویس رایگان - ویژه مشترکین تمدیدی
جهت بررسی پوشش خدمات +ADSL2 در منطقه خود تلفن ثابت خود را وارد نمایید
وب مک طراحی سایت در مشهد بهینه سازی سایت در مشهد