نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت توضیحات و تخفیفات
استاندارد - اقساطی 512Kbps40 گیگابایت 10 گیگابایت11,000 9,000
استاندارد - اقساطی 1Mbps 100 گیگابایت 25 گیگابایت17,600 10,000
استاندارد - اقساطی 2Mbps160 گیگابایت 40 گیگابایت22,000 18,000
استاندارد - اقساطی 512Kbps 40 گیگابایت 10 گیگابایت11,000 18,000
استاندارد - اقساطی 1Mbps100 گیگابایت 25 گیگابایت17,600 28,800
استاندارد - اقساطی 2Mbps 160 گیگابایت 40 گیگابایت22,000 36,000
رنگین نت - اقتصادی 1Mbps UP TO 2Mbps32 گیگابایت 8 گیگابایت8,000 0
رنگین نت - اقتصادی 2Mbps UP TO 4Mbps 40 گیگابایت 10 گیگابایت10,000 0
رنگین نت - اقتصادی 4Mbps UP TO 8Mbps64 گیگابایت 16 گیگابایت16,000 0
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
استاندارد - اقساطی 512Kbps 40 گیگابایت 10 گیگابایت11,000 9,000
توضیحات :
مدت قرارداد 6 ماهه می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر است.
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
استاندارد - اقساطی1Mbps 100 گیگابایت25 گیگابایت17,600 10,000
توضیحات :
مدت قرارداد 6 ماهه می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد.
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
استاندارد - اقساطی 2Mbps 160 گیگابایت 40 گیگابایت22,000 18,000
توضیحات :
مدت قرارداد 6 ماهه می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد.
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
استاندارد - اقساطی512Kbps 40 گیگابایت10 گیگابایت11,000 18,000
توضیحات :
مدت قرارداد یکسال می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد.
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
استاندارد - اقساطی 1Mbps 100 گیگابایت 25 گیگابایت17,600 28,800
توضیحات :
مدت قرارداد یکساله می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد.
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
استاندارد - اقساطی2Mbps 160 گیگابایت40 گیگابایت22,000 36,000
توضیحات :
مدت قرارداد یکساله می باشد. - خرید این سرویسها فقط از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان امکان پذیر می باشد
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
رنگین نت - اقتصادی 1Mbps UP TO 2Mbps 32 گیگابایت 8 گیگابایت8,000 0
توضیحات :
این سرویس به صورت 6 ماهه و یکساله ارائه می شود. - حجم اعلام شده به صورت ماهیانه شارژ می شود. - در صورت اتمام ترافیک سرویس،استفاده از ترافیک با سرعت تعیین شده در مصوبه 266 سازمان تنظیم ادامه خواهد داشت. - در صورت خرید بسته توسط مشتری سرعت به وضعیت اولیه بر می گردد. - مطابق مصوبه 266،نسبت سهم ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 4 می باشد. - برای خرید سرویس می توانید از طریق تماس با شماره تلفن 2020 ویا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام فرمایید.
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
رنگین نت - اقتصادی2Mbps UP TO 4Mbps 40 گیگابایت10 گیگابایت10,000 0
توضیحات :
این سرویس به صورت 6 ماهه و یکساله ارائه می شود. - حجم اعلام شده به صورت ماهیانه شارژ می شود. - در صورت اتمام ترافیک سرویس،استفاده از ترافیک با سرعت تعیین شده در مصوبه 266 سازمان تنظیم ادامه خواهد داشت. - در صورت خرید بسته توسط مشتری سرعت به وضعیت اولیه بر می گردد. - مطابق مصوبه 266،نسبت سهم ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 4 می باشد. - برای خرید سرویس می توانید از طریق تماس با شماره تلفن 2020 ویا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام فرمایید.
نام سرویس سرعت ترافیک داخلی ترافیک بین المللی اقساط پیش پرداخت
رنگین نت - اقتصادی 4Mbps UP TO 8Mbps 64 گیگابایت 16 گیگابایت16,000 0
توضیحات :
این سرویس به صورت 6 ماهه و یکساله ارائه می شود. - حجم اعلام شده به صورت ماهیانه شارژ می شود. - در صورت اتمام ترافیک سرویس،استفاده از ترافیک با سرعت تعیین شده در مصوبه 266 سازمان تنظیم ادامه خواهد داشت. - در صورت خرید بسته توسط مشتری سرعت به وضعیت اولیه بر می گردد. - مطابق مصوبه 266،نسبت سهم ترافیک بین الملل به ترافیک داخلی 1 به 4 می باشد. - برای خرید سرویس می توانید از طریق تماس با شماره تلفن 2020 ویا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اقدام فرمایید.
جهت بررسی پوشش خدمات +ADSL2 در منطقه خود تلفن ثابت خود را وارد نمایید
وب مک طراحی سایت در مشهد بهینه سازی سایت در مشهد